دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
  • 1403/04/04 - 09:58
  • - تعداد بازدید: 41
  • - تعداد بازدیدکننده: 41
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /Zd38

کارگاه آموزشی فنی و اجرایی در خصوص پیشگیری و جلوگیری از گسترش تب دانگ در محل سالن اجتماعات بیمارستان عباسی میاندوآب برگزار شد

کارگاه آموزشی فنی و اجرایی در خصوص پیشگیری و جلوگیری از گسترش تب دانگ در محل سالن اجتماعات بیمارستان عباسی میاندوآب توسط دکتر احمدی، رئیس گروه پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر مرکز بهداشت و با حضور خانم دکتر محمدیاری ریاست بیمارستان عباسی، رضازاده مسئول حراست بیمارستان، پهلوانیان مترون، حیدری کارشناس گروه بیماریهای مرکز بهداشت و سایر مسئولین واحدهای بیمارستان عباسی میاندوآب برگزار شد

در این کارگاه آموزش های لازم به منظور جلب حمایت های سیاسی و مشارکت سایر ذی نفعان برنامه، برنامه ریزی و اجرای دستورالعمل های ابلاغی درمان، برنامه مراقبت انسانی، آزمایشگاهی و حشره شناسی پزشکی و مدیریت بیماریها، برنامه ریزی برای آ‌‌موزش های لازم در سطح شهرستان انجام، آموزش و بازآموزی های مربوطه، پایش و نظارت بر درمان، مراقبت انسانی آزمایشگاهی و حشره شناسی پزشکی و نظارت بر عملیات کنترل پشه های آئدس به طور مرتب صورت گیرد

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 7480
کلمات کلیدی
روح الله  نبی زاده
خبرنگار

روح الله نبی زاده

تصاویر

تنظیمات قالب