English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

اهداف کمیته

1.         ترويج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجويان

2.       ايجاد بستـر مناسـب براي رشـد و اعتلاء علمي دانشجويان و پژوهشگران آينده

3.      ايجــاد فرصــت بــراي شناسايــي و شکوفايــي  استعدادهاي دانشجويان

4.      ايجــاد نشــاط عـلمــي و پــويايــي در راستــاي  فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجويان

5.      ايجــاد زمينــه مناســب به منــظور حمايتهــاي مادي و معنوي از فعاليتهاي علمي دانشجويان

6.     ایجاد محیطی مناسب برای پرورش توانایی