English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

سیاست های حمایتی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

در راستای حمایت‌های منطقی از طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی و تشویق و توانمند سازی دانشجویان در امر پژوهش، حمایت‌های مصوب از طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی بصورت زیر خواهد بود:


1.1.1)     در مورد طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی بدون تعهد مقاله و به شرط ارائه گزارش نهایی میزان حمایت برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و دستیار تخصصی تا سقف 25 میلیون ریال، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای تا سقف 20 میلیون ریال، و دانشجویان مقطع کارشناسی تا سقف 15 میلیون ریال خواهد بود.

1.1.2)      در مورد طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی با تعهد ارائه مقاله حمایت‌های مصوب بر حسب برونداد پژوهشی مطابق با سیاست های حمایتی دانشگاه از طرح های تحقیقاتی به شرح ذیل خواهد بود:

1.1.3)      بیش از 20 میلیون تا سقف 30 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با فول تکس فارسی با نمایه Scopus هستند.

1.1.4)      بیش از 30 میلیون تا سقف 50 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با فول تکست انگلیسی با نمایه Scopus هستند.

1.1.5)      بیش از 50 میلیون تا سقف 60 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه PubMed یا ISI هستند.

1.1.6)      بیش از 60 میلیون تا سقف 70 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با دو نمایه PubMed و Scopus هستند.

1.1.7)      بیش از 70 میلیون تا سقف 80 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه SJR rank=Q4 هستند.

1.1.8)     بیش از 80 میلیون تا سقف 100 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه SJR rank=Q3 هستند.

1.1.9)   بیش از 100 میلیون تا سقف 110 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه SJR rank=Q2 هستند.

1.1.10) بیش از 110 میلیون تا سقف 150 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه SJR rank=Q1 هستند.

1.1.11)   بیش از 150 میلیون ریال برحسب نظر شورای پژوهشی دانشگاه تصمیم گیری و در قرارداد درج خواهد بود.

 

1.1.12) براي شركت دانشجويان فعال در كميته تحقيقات دانشجويي در كنگره هاي داخلي هزينه اياب ذهاب و اسكان تا سقف 7 ميليون ريال پرداخت خواهد شد (حمایت تا سقف 50 نفر در سال صورت خواهد گرفت). دانشجویان استعدادهای درخشان با معرفی EDC  دانشگاه مشمول این موارد می گردند.

1.1.13) براي چاپ پوستر دانشجويان در كنگره هاي داخلي 500 هزار ريال و براي ثبت نام 1.5 ميليون ريال پرداخت خواهد شد.

1.1.14) براي شركت حداكثر دو نفر از دانشجويان فعال كميته تحقيقات دانشجويي جهت شركت در كنگره هاي خارج از كشور (يك مورد پوستر و يك مورد سخنراني) سقف حمايت مطابق مقررات كميته تحقيقات دانشجويي (طرح مصوب كميته بوده و داراي تائيديه شوراي پژوهشي باشد) صورت خواهد گرفت.

1.1.15) برای مقالات تمام متن اصیل چاپ شده با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتیکه دانشجو مجری دوم مربوط به طرح باشد، با فول تکست انگلیسی Scopus مبلغ 20 میلیون ریال، با نمایه PubMed و ISI مبلغ 25 میلیون ریال، مقالات با فول تکست فارسی 10 میلیون ریال مشروط به مصوب بودن در کمیته تحقیقات دانشجویی به دانشجوی مذکور به عنوان حق‌التالیف پرداخت خواهد شد.

1.1.16) برای مقالات تمام متن اصیل چاپ شده با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتیکه دانشجو نفر دوم یا بعد باشد، در مقالات با نمایه Scopus مبلغ 5 میلیون ریال و با نمایه PubMed و ISI مبلغ 8 میلیون ریال به دانشجوی مذکور به عنوان حق التالیف پرداخت خواهد شد.

1.1.17) برای تشویق دانشجویان به مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی، هر 6 ماه یکبار مسابقه پروپوزال نویسی در قالب رویداد پژوهشی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار و به 4 تیم برتر به شرح ذیل جوایز نقدی پرداخت خواهد شد: تیم اول 25 میلیون ریال، تیم دوم 20 میلیون ریال، تیم سوم 15 میلیون ریال و تیم چهارم 10 میلیون ریال

تبصره 1: هر دانشجو می‌تواند فقط یک طرح دانشجویی بدون تعهد مقاله ثبت کند.

تبصره 2: پايان نامه هاي دانشجويي شامل حمايت هاي مذكور براي دانشجويان نگارنده پايان نامه نخواهد بود.

تبصره 3: در راستای حمایت هر چه بیشتر همکاری پژوهشی بین اساتید و دانشجویان، هر عضو هیئت علمی می‌تواند تا سقف 4 طرح دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی ثبت کند که این تعداد جزء محدودیت تعداد طرح‌ها و پایان‌نامه‌های مجاز برای عضو هیئت علمی محاسبه نمی‌شود.