English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

از دانشجویان گرانقدر تقاضا می گردد جهت کسب اطلاع از نحوه تصویب طرحهای دانشجویی و شرکت در کنگره های داخل و خارج از کشور و چگونگی حمایت از آنها و کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها به فایل های ذیل مراجعه نمایند.

 


    دانلود : فرم_امتیازدهی_بند_ک.docx           حجم فایل 38 KB
   دانلود : دستورالعمل_نحوه_امتیازدهی_بند_ک.pdf           حجم فایل 157 KB
   دانلود : شیوه_نامه_تشکیل_هسته_های_دانشجویی2.pdf           حجم فایل 172 KB
   دانلود : شیوه_نامه_تشکیل_هسته_های_دانشجویی1.pdf           حجم فایل 405 KB
   دانلود : جدول_تعداد_کارگاهها_از_سال_90.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : جدول_تعداد_مقالات_دانشجویان_از_سال_90.docx           حجم فایل 11 KB
   دانلود : نمودارتعداد__مقالات_.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : نمودار_کارگاههای_آموزشی.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : فرآیند_حمایت_از_دانشجو_برای_ارایه_مقاله.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : فرآیند_حمایت_از_پژوهش_و_فعالیت_دانشجویان.doc           حجم فایل 113 KB
   دانلود : ayinname_komiteha_urmia.doc           حجم فایل 146 KB
   دانلود : دستورالعمل_امتیازات_دبیر_و_سرپرست.pdf           حجم فایل 143 KB
   دانلود : منشور_اخلاقی.pdf           حجم فایل 413 KB
   دانلود : arzyabi-razi.pdf           حجم فایل 276 KB
   دانلود : فرم_پروپوزال.doc           حجم فایل 255 KB
   دانلود : کوریکولم_آموزشی.doc           حجم فایل 118 KB