English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

شیوه پرداخت پاداش مقالات دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند کمیته تحقیقات دانشجویی در راستای حمایت از طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان،پاداشی به عنوان مشوق به دانشجویان پژوهشگری که مقالات خود را با ذکر وابستگی (Affiliation) کمیته تحقیقات دانشجویی به چاپ رسانده یا خواهند نمود، به شرح ذیل معمول می‌دارد:

برای شرکت دانشجویان فعال در کمیته تحقیقات دانشجویی در کنگره های داخلی هزینه ایاب ذهاب و اسکان تا سقف 5  میلیون ریال پرداخت خواهد شد (حمایت تا سقف 50 نفر در سال صورت خواهد گرفت). دانشجویان استعدادهای درخشان با معرفی EDC دانشگاه مشمول این موارد می گردند.

-    برای چاپ پوستر دانشجویان در کنگره های داخلی 500 هزار ریال و برای ثبت نام 1 میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

-   برای خلاصه مقالات چاپ شده دانشجویان با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی به ازاء هر خلاصه مقاله مبلغ 250 هزار ریال به دانشجو پراخت خواهد شد.

-   برای شرکت حداکثر دو نفر از دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی جهت شرکت در کنگره های خارج از کشور (یک مورد پوستر و یک مورد سخنرانی) سقف حمایت مطابق مقررات کمیته تحقیقات دانشجویی (طرح مصوب کمیته بوده و دارای تائیدیه شروای پژوهشی باشد) صورت خواهد گرفت.

برای مقالات تمام متن اصیل چاپ شده با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتیکه دانشجو مجری دوم طرح مربوط به طرح باشد، در مقالات با نمایه ISI مبلغ 20 میلیون ریال ، با نمایه PubMed مبلغ 15 میلیون ریال و با نمایه Scopus با فول تکست انگلیسی 10 میلیون ریال و Scopus با فول تکست فارسی 5 میلیون ریال مشروط به مصوب بودن در کمیته تحقیقاات به دانشجوی مذکور پرداخت خواهد شد.

-   برای مقالات تمام متن اصیل چاپ شده با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتیکه دانشجو نفر دوم یا بعد باشد، در مقالات با نمایه ISI ، مبلغ 5 میلیون ریال، با نمایه PubMed ، مبلغ 4 میلیون ریال و با نمایه Scopus مبلغ 250 هزار تومان علاوه بر پاداش مجری هیات علمی به دانشجوی مذکور پرداخت خواهد شد.

-  تبصره: پایان نامه های دانشجویی شامل حمایت های مذکور برای دانشجویان نگارنده پایان نامه نخواهد بود.


 قابل توجه : ذکر وابستگی به شرح ذیل جهت دریافت پاداش توسط دانشجویان به عنوان اولین وابستگی فرد الزامی است.
وابستگی در مقالات علمی پژوهشی فارسی:
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

Affiliation در مقالات علمی پژوهشی انگلیسی:
Student Research Committee, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, IRAN