English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢

رسالت (Mission)

تعلیم و تربیت دانش آموختگانی توانمند و متعهد با بهره گیری از دانش و فناوری روز در زمینه  آموزش پزشکی ، انجام پژوهش­های بنیادی در آموزش و نظریه پردازی و ارتقاء بخشیدن به کیفیت آموزش و پژوهش با به­کارگیری ساز و کارهای علمی  در زمینه برنامه ­ریزی  درسی، ارزشیابی، رهبری و مدیریت آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی. همچنین جلب مشارکت اعضای هیئت علمی، و تقویت روحیه کارگروهی، مبادله تجارب، ایجاد فرصتهای خلاقیت، ارتقاء کیفیت یاددهی_یادگیری از رسالت های دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری میاندواب می­باشد.