English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

معرفی واحد استعداد درخشان

اهداف واحد

ü    شناسایی جذب، حمایت، هدایت استعدادهای درخشان و تلاش جهت شکوفایی آنان

ü    ایجاد تسهیلات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مناسب برای پرورش استعدادهای درخشان

ü    فراهم ساختن امکانات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مناسب برای پرورش استعدادهای درخشان

ü    تشویق دانشجویان غیر استعداد درخشان به تلاش بیشتر جهت احراز شرایط استعدادهای درخشان

 

شرح وظایف دفتر استعدادهای درخشان

ü    اجرای برنامه های مصوب وزارت بهداشت در رابطه با استعدادهای درخشان

ü    ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی از نظرات دانشجویان استعدادهای درخشان در امور آموزشی و پژوهشی با تشکیل کمیته مشورتی

ü    پیگیری موانع شکوفایی استعدادهای درخشان از قبیل مشکلات آموزشی- خوابگاه و...

ü    برگزاری برنامه های آموزشی نظیر کارگاه ها و کلاس های رایانه و روش تحقیق و...

ü    ارائه گزارش کار از انجام فعالیتها به تفکیک مورد انجام امور اداری و اجرایی دفتر استعدادهای درخشان

ü    اطلاع رسانی در خصوص آیین نامه های مختلف استعدادهای درخشان وزارت

ü    حمایت از اجرای پژوهشهای علمی دانشجویان استعدادهای درخشان

ü    حمایت از دانشجویان با استعداد و نخبه غیر عضو دفتر استعدادهای درخشان

ü    بر طرف نمودن مشکلات موردی دانشجویان استعداد درخشان