English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

 

فرایندهای استعدادهای درخشان:

1.      فرایند معرفی دانشجویان حائز شرایط استعداد درخشان دانشگاه  به مرکز سنجش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

2.      فرایند معرفی دانشجویان حائز شرایط استعداد درخشان در مقطع کارشناسی

   دانلود : فرایند_استعداد_درخشان_کارشناسی.pdf           حجم فایل 168 KB
   دانلود : فلوچارت_استعداد_درخشان_13657.pdf           حجم فایل 117 KB