English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

معرفی واحد آموزش مجازیبا توجه به پیشرفت‌های حیرت انگیز در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده آنها در واحد‌های مختلف زندگی ضروری و اجتناب ناپذیر است. در همین راستا فعالیت‌های آموزشی نیز ناگریز به استفاده از اینترنت و ارتباطات رایانه‌ای شده اند. با ورود به این مقوله ضمن وسیع شدن مرزهای محیط‌های آموزشی شرایط و موازین ارتباطی برای این امر تعیین و تبیین می‌گردد. بطوریکه نقش حضور فیزیکی استاد یا معلم کم رنگ شده و روش‌های سنتی آموزشی تا حد چشمگیری جای خود را به فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی می دهند. بدیهی است که ورود به این حیطه ابزارهای خاص خویش را طلب می‌کند. بسترسازی مناسب در این مورد با اطلاع رسانی و آگاهی و تشویق اساتید و دانشجویان آغاز می‌گردد و با تسهیل شرایط تامین و زیرساخت‌های لازم جهت استفاده مفید استاد و دانشجو تداوم می‌یابد. در نهایت تولید تخصصی محتواهای آموزشی که در اشکال مختلف قابلیت ساخت و پخش و درآمدزایی دارد تکمیل کننده فرآیند نوین آموزش مجازی می‌باشد. واحد آموزش مجازی که از واحدهای دفاتر توسعه آموزش در دانشکده است در کنار واحدهای دیگر توسعه آموزش دانشکده پرستاری تلاش می‌کند تا با اقتضای پیشرفت‌های زمانی و مکانی تغییر و تحول یافته و در راستای نیل به اهداف از پیش تعیین شده اقدام نماید.