English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

اهداف واحد آموزش مجازی  بر گرفته از اسناد بالادستی

 

ü    ارتقاء سطح یادگیری دانشجویان با بهره گیری ازآموزش دانشجو محور

ü    صرفه جویی در وقت استاد و دانشجو با الگوی یادگیری تلفیقی

ü    دسترسی فراگیر به محتواهای آموزشی در تمامی ساعات شبانه روز

ü    دسترسی فراگیر به محتواهای آموزشی بدون محدودیت مکانی

ü    فراهم شدن شرایط بهتر جهت ارزیابی دانشجویان با افزایش امکان تعامل استاد و دانشجو

ü    قابلیت و امکان شرایط درآمدزایی از طریق تولید محتوی‌های استاندارد آموزشی

ü    قابلیت افزایش تعداد فراگیران

ü     فراهم آوردن امکان برگزاری و بینارهای علمی تخصصی