English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

واحد رفاه و تعاون از واحدهای تحت نظر امور دانشجویی و فرهنگی می باشد که براساس ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی صندوق رفاه دانشچویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به کلیه دانشجویان واجد شرایط تسهیلات دانشجویی اعطا می نماید.

نام و نام خانوادگی: هادی ذوالفقارزاده

سمت: کارشناس امور رفاه دانشجویی

شرح وظایف:اعطاء وام های دانشجویی شامل

1.پرداخت وام تحصیلی

2.پرداخت وام مسکن

3.پرداخت وام ضروری

4.پرداخت وام شهریه

5.پرداخت کمک هزینه ویژه دانشجویان شاهد

6.صدور فرم میزان بدهی برای کلیه دانشجویان

7.انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی و تامین خسارت های ناشی از حوادث

8.همکاری در تهیه و اخذ مجوز و تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان وزارت

9.صدور مجوز کار ساعتی دانشجویی

10.انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی و تامین دفترچه

 

شرایط دریافت وام های دانشجویی

1.ارائه سند تعهدنامه محضری

2.افتتاح شماره حساب بانکی در بانک تجارت و ارائه آن به مسئول امور رفاهی

3.مراجعه به سایت portal.srd.ir و ثبت اینترنتی درخواست در بازه زمانی تعریف شده