English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

معرفی امور خوابگاه ها
 امور خوابگاه ها  از  زیر مجموعه های معاونت دانشجویی و فرهنگی می باشد که  به  کلیه امورات مرتبط  با  نحوه پذیرش و اسکان دانشجویان در خوابگاه می پردازد.

اهم وظایف:
۱. اجرای دقیق قوانین،‌مقررات ، آئین نامه و بخشنامه های اداری مربوط.
۲. پذیرش اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاههای دانشجویی.
۳.  صدور معرفی نامه و کارت ورود به خوابگاه برای دانشجویان متقاضی خوابگاه.
۴. تهیه و تنظیم لیست اسامی ساکنین خوابگاه های دانشجویی و تهیه اسناد هزینه مربوطه.
۵. ارسال لیست اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی به صندوق رفاه دانشجویان .
۶. انجام امور مربوط به تسویه حساب بدهی خوابگاه های دانشجویی.
۷. تعیین اولویت های مربوط به تجهیز و تعمیرات مورد نیاز در خوابگاه ها.
۸. انجام تعمیرات مورد نیاز خوابگاه ها در ایام تعطیلی خوابگاههای دانشجویی.
۹. مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و فعالیتهای فوق برنامه در خوابگاه های دانشجویی.
۱۰. تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مربوط به خوابگاه های دانشجویی و تجزیه و تحلیل و ارائه آن به مسئولین ذیربط به منظور انجام برنامه ریزی های لازم.
۱۱. اعلام به موقع وضعیت خوابگاه های دانشجویی و تعیین ظرفیتهای موجود.
۱۲. نظارت بر برنامه سرویس های ایاب و ذهاب خوابگاه های دانشجویی.
۱۳. پیگیری و نظارت بر عملکرد شرکتهای خدماتی و تاسیساتی طرف قرارداد در خوابگاه های دانشجویی.
۱۴.  برگزاری جلسات هماهنگی پرسش و پاسخ مسئولین دانشگاه با دانشجویان.
۱۵. بازدید از خوابگاه های دانشجویی و ارائه گزارش دقیق از وضعیت موجود خوابگاه ها .
۱۶.  همکاری و مشارکت در اسکان شرکت کنندگان المپیادهای ورزشی در خوابگاه های دانشجویی .
۱۷. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاه ها و بهبود وضعیت خوابگاه های دانشجویی.
 ۱۸. مشارکت در تهیه طرح های جامع و سودمند و متناسب در زمینه های رفاهی و امور فوق برنامه خوابگاه های دانشجویی.
۱۹. استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در زمینه خدمات رفاهی دانشجویان.
۲۰. نظارت بر حفظ و حراست از اموال موجود در خوابگاه ها.
۲۱. نظر خواهی از دانشجویان در قالب نیازسنجی نحوه ارائه خدمات رفاهی در خوابگاه ها