English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

نام , نام خانوادگی : صابر غفاری فام

مدرک تحصیلی : ارشد اپیدمیولوژی

ایمیل: ghaffari.s68@gmail.com

تلفن: 044-45262316

شرح وظايف کارشناس امور پژوهشی

 1. انجام امور مربوط به برگزاری جلسات شورای پژوهشی (تهیه دستور جلسه و بررسی و انجام هماهنگی لازم برای برگزاری جلسات شورای پژوهشی)
 2. ارسال طرح هاي قبل از تصويب برای اعضای شورای پژوهشی جهت داوري
 3. شرکت در جلسات دفاع دانشجویان به عنوان دبیر شورای پژوهشی
 4. تهیه و نگارش صورتجلسه و ارسال آن به اعضای شورای پژوهشی
 5. پیگیری اصلاحات درخواست شده توسط داوران و انعکاس آن به مجریان طرح ها و پایان نامه ها
 6. بررسی طر ح ها و یا پایان نامه های ثبت شده توسط دانشجویان در سیستم پژوهشیار و راهنمایی ایشان جهت ویرایش
 7. ارسال پایان نامه ها و یا طرح ها  تأیید شده توسط استاد راهنما به کمیته اخلاق جهت اخذ تأییدیه
 8. پيگيري سير پيشرفت امور مربوط به  پايان نامه ها و طر ح ها جهت کنترل روند پژوهش
 9. اطلاع رسانی برنامه کارگاه ها و سازماندهی کلیه امور مربوط به برگزاری کارگاه به دانشجویان
 10. شركت در كارگاه هاي آموزشي و جلسات مرتبط با سيستم پژوهشيار
 11. انجام امور مربوط به همایش ها
 12. تشکیل پرونده های پژوهشی برای اعضای هیات علمی
 13. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق