English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

اولویت های پژوهشی

 

 

عناوین پژوهشی مرتبط با پرستاری که از بیشترین اولویت برخوردار شده اند.

ردیف

عنوان

امتیاز

1

ارزیابی تطابق برنامه های آموزش پرستاری با نیازهای جامعه

85

2

ارائه راهکارهای علمی در جهت کاهش خطاهای دارویی

82

3

ارزیابی و ارتقای کیفیت ارائه مراقبت های پرستاری در بخش  های مختلف

81

4

ارزیابی وضعیت تعامل و مشارکت اعضای مختلف تیم پزشکی

79

5

توسعه جایگاه اخلاق حرفه ای در ارائه خدمات پرستاری

78

6

توسعه پژوهش محور عملکرد های مبتنی بر شواهد پرستاری در بیماران

78

7

استفاده از فناوری در ارتقاء سلامت

77

8

راهکارهای افزایش انگیزش و رضایت شغلی پرسنل پرستاری

74

9

مراقبتهای سلامتی سالمندان: کیفیت زندگی در دوران  سالمندی، یائسگی،

72

10

توسعه مراقبتهای پرستاری جامعه محور-خانواده محور-گروه محور در کنترل مشکلات مختلف سلامت

71

 


 

عناوین پژوهشی مرتبط با بیماریهای واگیردار که از بیشترین اولویت برخوردار شده اند.

ردیف

عنوان

امتیاز

1

بررسی نحوه مصرف آنتی بیوتیکها در سطح  شهرستان

88

2

ارتقاء روش های بیماریابی سل

84

3

بررسی الگوی افزایش ابتلا به ایدز در جمعیت های پرخطر

81

 


 

عناوین پژوهشی مرتبط با فوریتهای پزشکی که از بیشترین اولویت برخوردار شده اند.

ردیف

عنوان

امتیاز

1

بررسی علل شایع رضایتمندی/ نارضایتی مددجویان از اورژانس 115

75

2

بررسی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی در مواقع بحران بخصوص تصادفات جاده ای

72

3

بررسی آمادگی های مورد نیاز در حوادث طبیعی

70

4

بررسی زمان پاسخگویی به موارد اورژانس از لحظه تماس تا خاتمه ماموریت

68

5

بررسی تاثیر آموزش همگانی در کاهش وقوع انواع اورژانس ها

67

6

بررسی سلامت شغلی، جسمی، روحی و روانی کارکنان اورژانس

64

7

بررسی آمادگی های مورد نیاز در حوادث انسان ساخت

63

8

بررسی آمادگی های مورد نیاز در حوادث بیوتروریستی

61

 


 

عناوین پژوهشی مرتبط با تغذیه که از بیشترین اولویت برخوردار شده اند.

ردیف

عنوان

امتیاز

1

تغذیه مناسب با توجه به فرهنگ بومی شهرستان

85

2

تغذیه سالم و بهداشتی و ارائه الگوی مناسب در سطح خانوار و مدارس

81

3

وضعیت سلامت و تکامل کودکان، نوجوانان و جوانان

75

4

چاقی در مدارس

65