دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف عناوین
1 راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی
2 راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش
3 راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای آسیبپ پذیر
4 کتاب قوانین اخلاق در پژوهش
تنظیمات قالب