دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نواع تسهیلات

مبلغ وام

شامل کدام گروه دانشجویان است؟

محدوده زمانی ثبت نام

مدارک لازم جهت ثبت نام و درخواست

 

 

کمک هزینه تحصیلی

 

(پوشش حداکثری متقاضیان)

 

 

کارشناس

آقای ذوالفقارزاده

 

مجردی

 نیمسال اول 24750000 ریال

نیمسال دوم 30205000 ریال

 

متاهلی

نیمسال اول 45000000 ریال

نیمسال دوم55000000  ریال

کلیه دانشجویان دوره روزانه

مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد

(به شرط اینکه در مقطع قبل بدهی نداتشته باشند)،

دکترای حرفه ای

هر ترم تحصیلی  می توانند به شرط انتخاب واحد مجاز بهره مند شوند( معدل و واحد نباید کمتر از 12 باشد) به استثنای واحد کمتر در ترم آخر

 

اطلاع رسانی از طریق @urmia mefda

 

نیمسال اول:

اوایل مهر ماه

نیمسال دوم:

ده روز آخر  بهمن ماه

واریز قبل از عید

* ثبت درخواست اینترنتی وام در سایت پرتال

 * داشتن شماره حساب بانکی در یکی از شعب بانک تجارت و تحویل آن  به اداره رفاه جهت ثبت 

* تنظیم سند تعهدنامه محضری و تحویل آن به اداره رفاه یا خوابگاه پس از ثبت اطلاعات در پرونده

جهت تنظیم تعهدنامه فرم آن را باید از اداره رفاه تحویل و یا از سایت معاونت آموزشی قسمت ثبت نام دانشجویان جدید، فرمهای ثبت نام فرم تعهدنامه را پرینت نمایید.

* دانشجویان متاهل کپی صفحه اول شناسنامه خود و صفحه مشخصات همسر را باید به اداره رفاه تحویل دهند.

 

 

 

 

 

 

وام ضروری

 

کارشناس

آقای ذوالفقارزاده

 

کلیه مقاطع عادی

مبلغ 25000000 ریال

 

نفرات برتر مسابقات، المپیاد تا دو برابر سقف وام می توانند استفاده نمایند.

به کلیه دانشجویان دوره روزانه پس از گذشت یک نیمسال تحصیلی تعلق می گیرد

*مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد

 (به شرط اینکه در مقطع قبل بدهی نداشته باشند)،

دکترای حرفه ای

 

- کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته و  کاردانی، یکبار

- کارشناسی 2 بار

- دکترای حرفه ای 3 بار

دستیاری 2 بار

* ثبت درخواست اینترنتی وام در سایت پرتال

* داشتن شماره حساب بانکی در یکی از شعب بانک تجارت و تحویل آن  به اداره رفاه جهت ثبت  در پرونده و واریز وام.

* تنظیم و تحویل سند تعهدنامه محضری به اداره رفاه  پس از ثبت اطلاعات آن در پرونده توسط دانشجو طبق راهنمای ثبت تعهدنامه.

جهت تنظیم تعهدنامه فرم آن را باید از اداره رفاه تحویل و  یا از سایت معاونت آموزشی قسمت ثبت نام دانشجویان جدید، فرمهای ثبت نام فرم تعهدنامه را پرینت نمایید.

 

 

 

ازدواج

 

کارشناس

آقای ذوالفقارزاده

  

 

مبلغ 000/000/250 ریال

کلیه دانشجویان روزانه و شهریه پرداز

در تمام مقاطع تحصیلی  که در حین تحصیل ازدواج نموده اند و یکسال از تاریخ عقد نگذشته باشد.  

اگر زوجین دانشجو باشند

 به هر دو نفر آنان تعلق می گیرد.

 

 

یکبار در طول تحصیل

و حداکثر تا یکسال پس از تاریخ عقد   

* داشتن شماره حساب بانکی در یکی از شعب بانک تجارت و تحویل آن  به اداره رفاه جهت ثبت 

* تنظیم و تحویل سند تعهدنامه محضری به اداره خوابگاه یا رفاه با ثبت اطلاعات آن در پرونده

* کپی عقدنامه

* کپی کارت ملی زوجین

کپی شناسنامه زوجین

* تکمیل فرم درخواست

 

 

 

تولد فرزند

 

کارشناس

آقای ذوالفقارزاده

 

 

 

مبلغ60000000  ریال

 

 

دانشجویان متاهل روزانه و شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی که در طول تحصیل فرزند دار شده اند

 

اگر زوجین دانشجو باشند

 به هر دو نفر آنان تعلق می گیرد.

 

 

 

یکبار

  در صورت تولد فرزند در زمان تحصیل

 

 

*ثبت نام در سایت پرتال

* داشتن شماره حساب بانکی در یکی از شعب بانک تجارت و تحویل آن  به اداره رفاه جهت ثبت 

* تحویل سند تعهدنامه محضری پس از ثبت اطلاعات در پرونده توسط دانشجو به اداره امور خوابگاه یا رفاه

* کپی شناسنامه دانشجو  

* کپی صفحات شناسنامه (تولد فرزند)

* فرم تکمیل شده درخواست

 

 

 

 

 

ودیعه مسکن

مقاطع عادی

 

کارشناس

آقای ذوالفقارزاده

 

 

 

 

 

 

مبلغ 700000000 ریال

 

کلیه دانشجویان متاهل که ساکن خوابگاه نبوده و دارای اجاره نامه مورد تایید سازمان املاک و مستغلات می باشند و بابت پیش پرداخت اجاره بها، مبلغی را پرداخت نموده اند (مبلغ ودیعه نمی تواند بیش از پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه باشد) و منزل اجاره ای باید در شهر محل تحصیل دانشجو باشد.

مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد

 (به شرط اینکه در مقطع قبل بدهی نداتشته باشند)،

دکترای حرفه ای

 بعد از گذشت یک نیمسال تحصیلی تعلق می گیرد.

 

 

 

یکبار در طول تحصیل

در هر مقطع

 

از نام آن معلوم است مبلغ وام ودیعه داده می شود.

دانشجو  قبل از فارغ التحصیلی حتما باید یدون قیدو شرط مبلغ دریافتی را بطور یکجا و نقد بازپرداخت نماید.

 * به عبارتی شامل اقساط بندی نمی شود.

* ثبت درخواست اینترنتی وام در سایت پرتال  و تکمیل فرم درخواست و پرینت و تحویل فرم مهر و امضا شده توسط آموزش به اداره رفاه .

* داشتن شماره حساب بانکی در یکی از شعب بانک تجارت و تحویل آن  به اداره رفاه جهت ثبت 

* تحویل سند تعهدنامه محضری با دو ضامن پس از ثبت اطلاعات آن در پرونده توسط دانشجو به اداره رفاه

کپی عقدنامه

اجاره نامه مورد تایید سازمان املاک و مستغلات

* دریافت کننده وام باید تمدید اجاره نامه خود را هر سال به اداره رفاه تحویل نماید.

* مقاطع ناپیوسته اگر متقاضی دربافت مدرک مقطع قبل باشند باید ودیعه را یکجا بازپرداخت نمایند.

 

 

 

وام کمک شهریه

 

کارشناس

آقای ذوالفقارزاده

نامعلوم

و به شماره حساب اعلامی از سوی واحد بین الملل آموزش دانشگاه واریز می شود

پس نیازی به افتتاح شماره حساب نیست.

 

دانشجویان متقاضی شهریه پرداز

پردیس بین الملل

 

 

هر سال یکبار در مهر ماه

* ثبت درخواست اینترنتی وام در سایت پرتال و پرینت فرم درخواست با مهر و امضای آموزش و تحویل به اداره رفاه

* تحویل سند تعهدنامه محضری پس از ثبت اطلاعات آن در پرونده توسط فرد به اداره امور خوابگاه یا  رفاه

پرداخت بدهی خوابگاه

 

بیمه حوادث

کارشناس

آقای ذوالفقارزاده

کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه سالانه در برابر حوادث غیر مترقبه احتمالی در محیط های دانشگاهی تحت بیمه حوادث قرار می گیرند و در صورت سانحه  در اماکن دانشگاهی از خدمات آن استفاده می نمایند

تنظیمات قالب