دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی: خانم دکتر نسرین حسینقلی زاده
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ارتقای سلامت
رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

مرتبه علمی: استادیار
گرایش: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
سمت: مسئول EDO دانشکده
ایمیل: hosseingholizadehn@gmail.com   

شماره تلفنخانه: 45267383

رسالت

برنامه استراتژیک

شرح وظایف مسئول

شرح وظایف EDO

تنظیمات قالب