دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی: فاطمه زینالیان
مدرک تحصیلی: کارشناس
رشته تحصیلی: پرستاری

شماره تلفنخانه:45267383


سر فصل ها:

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری سال 1393

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری سال 1401

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته مامایی سال 1391

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس کاردانی فوریت های پزشکی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس کارشناسی فوریت های پزشکی

 

دفترچه آموزشی:  رشته های کارشناسی پرستاری، مامایی و فوریت های پزشکی 1402

 

برنامه های هفتگی(کلاسی)، امتحانی و کارآموزی کلیه رشته ها

 

ترم کارگاه های اجباری
قبل نیمسال اول 1402 از نیمسال اول 1402
عنوان مدت عنوان مدت
1 مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده
مهارتهای زندگی
4 ساعت
4 ساعت
   
2 کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان
آشنایی با مخاطات شغلی
2روز
1 روز
   
3 ایمنی به مددجو
آموزش به مددجو و خانواده
اخلاق حرفه ای
4 ساعت
3 ساعت
4 ساعت
ایمنی مددجو 4 ساعت
4 اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی 3 ساعت    
5 نقش پرستار در پدافند غیرعامل
جایگاه پرستار در پزشک خانواده
1 روز
1 روز
   
6        
7     اعتبار بخشی
آشنایی با مخاطات شغلی
3 ساعت
4 ساعت
8     نقش پرستار در پدافند غیرعامل
مرگ مغزی، اهدا و پیوند اعضا
4 ساعت
4 ساعت

 

سایر:

کدهای ملی اخلاق در حرفه پرستاری

 منشور حقوق بیمار

شرح وظایف
نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیسدریافت برنامه ریزی آموزشی و انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه - مطالعه، بررسی و همکاری در خصوص برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی - بررسی و نظارت بر مسائل آموزشی دانشجویان، نظارت بر حسن انجام و اجرای قوانین و آئین نامه های آموزشی طبق برنامه، سرفصل و ارائه اصلاحی به مقامات ذیربط - انجام بررسی های مربوط به استانداردهای یادگیری به کمک مدیران گروههای آموزشی و تنظیم تقویم آموزشی دانشجویان دانشکده در کلیه مقاطع با توجه به ضوابط دانشگاه - تنظیم و ارسال برنامه های کلاسی و امتحانی دانشجویان کاردانی فوریتهای پزشکی و کارشناسی پرستاری و مامایی به قسمتهای مورد نیاز دانشگاه و دانشکده - ارسال برنامه های کارآموزی دانشجویان در تمامی مقاطع به مراکز بهداشتی – درمانی و آموزشی درمانی دانشگاه و دانشکده - تنظیم و ارسال دعوتنامه های کلاسی و امتحانی برای اساتید مدعو و اساتید دانشکده - تنظیم و صدور دفترچه راهنما برای دانشجویان در مقاطع کارشناسی در هر ترم به تعداد دانشجویان - عضو کمیته پایش استانداردها و اعتبار بخشی دانشکده - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
تنظیمات قالب