دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شورای آموزشی دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر یوسف روستا ریاست دانشکده
2 دکتر منصور محمودپور معاونت آموزشی دانشکده
  خانم شبنم رسول پور مدیر گروه پرستاری
4 دکتر نسرین حسینقلی زاده مسئول Edo
5 خانم آقاکریمی رئیس اداره آموزش
6 خانم قاسم زاده کارشناس برنامه ریزی
     
     
     
     
     
تنظیمات قالب