دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی :  بابک اسمعیلی
رشته تحصیلی : حسابداری
شماره تماس : 45263523-044    فکس : 45222736-044
 

شرح وظایف:

 1. ساماندهی امور اداری و دفتری ریاست دانشکده
 2. دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی
 3. تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدها
 4. تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز
 5. جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز
 6. پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوطه
 7. اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار مرتبط به ریاست دانشکده در زمان مناسب و کیفیت مطلوب
 8. پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه
 9. ارائه خدمات دریافت و ارسال پیام‌های الکترونیکی برای مسئولین ذیربط و ثبت و نگهداری سوابق مربوطه
 10. نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و میزان محرمانگی آنها
 11. ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و ادارات تابعه
 12. گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی
 13. تشکیل بانک اطلاعاتی از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها
 14. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی ریاست دانشکده
 

فایل ها

تنظیمات قالب