دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی: خانم ندا تقی زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: پرستاری

گرایش: آناتومی
سمت: کارشناس مرکز مهارتهای بالینی دانشکده
ایمیل : nedaa.tagizadeh@gmail.com  


شماره تلفنخانه:45267383

تنظیمات قالب