دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

تاریخچه و معرفی

 مقدمه ایی در مورد دانشکده

این مرکز در سال  7/3/1391 تحت عنوان موسسه آموزش سلامت به شماره مجوز  338/500/د    اقدام به پذیرش و تربیت اولین دوره دانشجوی پرستاری نمود.

 

در سال 1392/3/12 با استناد به رای صادره در دویست و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی تبدیل به دانشکده پرستاری شد.

و با استناد به مصوبه دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 26/7/1401 با ارتقائ به به دانشکده علوم پزشکی موافقت به عمل آمد.

و با استناد به مصوبه دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 26/7/1401 با ارتقائ به به دانشکده علوم پزشکی موافقت به عمل آمد.

 از سال 1391 تا 1402 بطور متوسط هر سال 30-25 نفر دانشجوی پرستاری پذیرش کرده است وسالانه 100 نفر دانشجو در این مرکز مشغول تحصیل بوده است

تا سال 1402  هشت  دوره به تعداد 213 نفر دانشجواز این مرکز فارغ التحصیل و تحویل جامعه پرستاری شده است

به تعداد 14 نفر در رشته های مختلف کارشناسی ارشد پرستاری از دانشگاه های سراسری قبول شده اند.

 در حال حاضر تعداد  70  نفر دانشجو با کسر دانشجویان فارغ التحصیل در این دانشکده مشغول تحصیل خواهند بود و کارآموزی ها در بیمارستان های حضرت فاطمه و عباسی و مراکز بهداشتی شهرستان میاندواب که همه بخشهای واجد شرایط برای کارآموزی را دارند،برنامه ریزی شده است.( برای بخش های سوختگی و روان هم با بیمارستان امام خمینی ارومیه و روانپزشکی رازی تفاهم نامه امضا شده است.)

تنظیمات قالب