دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید


کار دانشجویی جهت مشارکت اجتماعی ، آشنایی دانشجویان با فعالیت های دانشگاهی و کسب تجربه در حین تحصیل و کمک به امر معیشت دانشجویان تدوین گردیده است . دانشجویان علاقمند و متقاضی کار دانشجویی می توانند در اسفند ماه هر سال پس از صدور اطلاعیه به اداره رفاه و خدمات دانشجویی مراجعه و پس از تکمیل فرم درخواست کار دانشجویی و تأیید آن توسط شورای دانشجویی دانشگاه به فعالیت در واحدهای مختلف معرفی می گردند . در صورت عدم رضایت واحد مربوطه و یا عدم نیاز به کار دانشجویی خاتمه داده می شود .

تنظیمات قالب